Belka
Niedziela, 16 Grudnia 2018   imieniny: Albina, Zdzisław
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Ogłoszenie o konkursie na zorganizowanie mitingu pływackiego

Data publikacji: 2014-02-26, Data modyfikacji: 2014-02-27
A A AWydrukDrukuj  
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy o konkursie na realizację zadania pn. Zorganizowanie międzynarodowego mitingu pływackiego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2014 r. na podstawie art. 11 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003r (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2014

I. W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU na:

Zorganizowanie międzynarodowego mitingu pływackiego.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w 2014 roku: 10 000 zł

Wysokość środków przekazana na zadanie w 2013 roku: 0 zł

II. FORMA REALIZACJI ZADANIA

Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania.

W przypadku powierzenia nie jest wymagany wkład własny od organizacji. Całość zadania jest finansowana ze środków dotacji.

W przypadku, gdy organizacja wykazuje w ofercie udział środków własnych realizacja zadania odbywa się w formie wsparcia. Ze środków własnych należy rozliczyć się w sprawozdaniu

końcowym.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Kompletność i terminowość złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie oraz efektywność realizacji zadania, na które przyznana jest dotacja.

2. Zapoznanie się z regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz akceptacja jego treści (załącznik nr 2).

IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

w miesiącach marzec-kwiecień 2014 r.

V. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1) Miejsce realizacji zadania: Miasto Oleśnica.

2) Promocja dofinansowania zadania przez Miasto Oleśnica na materiałach reklamowych i informacyjnych wydawanych przez oferenta.

3) Przedłożenie szczegółowego harmonogramu zajęć, stanowiącego załącznik do ogłoszenia

4) Obowiązkowa promocja zadania, do 5 % kwoty przyznanej dotacji (materiały reklamowe np. ulotki, plakaty oraz publikacja ogłoszenia o realizacji zadania w prasie lub na portalu

internetowym z informacją o dofinansowaniu przez Miasto Oleśnica, zgodnie z treścią:

„Zadanie pn.:.......... zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie.......zł”.

- Przyznana dotacja może być wydatkowana tylko na cele związane z realizowanym zadaniem i wyłącznie na potrzeby osób, do których program jest adresowany

- Aby wydatek był kwalifikowany musi zostać poniesiony w terminie określonym w umowie.

- Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych.

VI. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

1.Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2.W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

3.W przypadku oddziałów terenowych – Pełnomocnictwo lub upoważnienie Zarządu Głównego.

4.Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem realizacji zadania i akceptacji jego zapisów

5. Kserokopia statutu organizacji oraz każda jego aktualizacja.

6.Tabela ze szczegółowym rozpisaniem harmonogramu zajęć (załącznik nr 4)

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Obowiązuje wzór oferty dostępny do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Oleśnicy (zakładka Konkursy Pożytek).

- Proszę o wypełnienie oferty w oparciu o pouczenie zawarte na końcu druku.

- Nie ma możliwości wprowadzania zmian do wzoru oferty.

Kompletne oferty zawierające informacje, o których mowa w art. 14 ustawy należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r (Dz. U z 2011r Nr 6, poz. 25 ) w terminie do 20.03.2014 r. w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, 56- 400 Oleśnica.

VIII. TERMIN ROZPATRZENIA OFERT

Rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym nastąpi w terminie do 24.03.2014 r.

Oferenci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu oraz terminie podpisania umowy w terminie do 28.03.2014 r.

Wyboru ofert dokona Burmistrz Oleśnicy, na podstawie opinii oraz oceny formalnej i merytorycznej Komisji ds. przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych.

IX. OCENA OFERT

Przy rozpatrywaniu ofert na etapie oceny formalnej sprawdzana jest :

1) Terminowość złożonej oferty.

2) Zgodność oferty z obowiązującym wzorem.

3) Kompletność dokumentacji (wymagane załączniki).

4) Prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem.

Przy rozpatrywaniu ofert na etapie oceny merytorycznej:

I. Oceniana jest możliwość realizacji zadania publicznego.

II. Oceniana jest przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego , w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

III. Oceniana jest proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.

IV. Uwzględnia się planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (dotyczy zadań publicznych zlecanych w formie wspierania).

V. Uwzględnia się planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

VI. Oceniana jest wartość mierników realizacji zadania, określonych w ofercie w zależności od charakteru zadania:

a. ilość adresatów zadania,

b. czas trwania zadania,

c. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo [h].

X.BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

- odwołania konkursu bez podania przyczyny,

- przyznania niższej dotacji niż wnioskowana,

- możliwość wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,

- przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

 

UM Oleśnica, Źródło artykułu: www.olesnica.pl, Autor zdjęć: UM Oleśnica
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
 
Polecane

DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
oleśnicki

Powiat oleśnicki – powiat w województwie dolnośląskim, którego siedziba jest Oleśnica. W jego skład wchodzą gminy: Oleśnica, Bierutów, Międzybórz, Syców, Twardogóra, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda oraz miasta Oleśnica, Bierutów, Międzybórz, Syców, Twardogóra.

W powiecie olbrzymie wrażenie robi Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka, które jest olbrzymim ogrodem leśnym ze wspaniałymi okazami roślin. Kolejnym ważnym punktem na turystycznej mapie powiatu jest drewniany kościół filialny pw. św. Marka we wsi Święty Marek oraz rezerwat przyrody Lorka. Duża ilość tras rowerowych urozmaicana spędzenie czasu w powiecie. Do dyspozycji jest także szlak kajakowy, z którego chętnie korzystają odwiedzający.     

 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola